Jak se smířit s tím, že jsme vazalové?

Při rekapitulaci současným americkým ďáblem produkovaného a vyváženého zla se středoevropský člověk nevyhne údivu, odkud se jej v civilizované společnosti tolik bere? Jak je možné, že dnešní neokonzervativní Amerika má to svědomí, že politické vraždy považuje (i prohlašuje), za nezbytnou část své politiky? Že oficiálně uznala mučení lidí – pokud jí to slouží – za dobré a potřebné?