„Highly-likely“: Rusko je vinno, a to objednatelům show stačí

Nedomnívám se, že dnes má smysl nechat se vtáhnout do nějakých sporů a diskusí kolem pochybných argumentů vyšetřovací skupiny, nebo vyvracet cokoli, co se dělo mimo naše zorné pole, bez adekvátní spolupráce s námi, za účasti zjevných podezřelých v podobě ukrajinské strany a v podmínkách nejvyšší zainteresovanosti jak vyšetřování samotného, tak i vedení oněch zemí a EU jako celku.