P. C. Roberts: Devin Nunes by měl být prezidentem, Ray McGovern ředitelem CIA

Republikán Devin Nunes, předeseda zpravodajského výboru sněmovny reprezentantů, prohlásil, že ti lidé v FBI a v Obamově ministerstvu spravedlnosti, kteří záměrně a zharmonizovaně vyráběli falešné útoky proti prezidentovi USA a proti Spojeným státům, budou postaveni před soud, protože nemohou být už déle tolerováni jako osoby stojící nad zákonem.

Krutá a zbytečná chudoba

Někdo – a vsadím klidně svoje poslední boty, že mezi takovými bude spousta těch, kteří sami sebe prohlašují za slušné, vzdělané a inteligentní – bude určitě ukázané živoření kvitovat s povděkem, protože na chudé musí být přísnost, dluhy se mají platit a chudoba je jen spravedlivý trest za nemravný život a hloupá rozhodnutí. Společným jmenovatelem vší té bídy jsou totiž půjčky, dluhy a exekuce.