Retro: „Austro-marxisté“ naší doby…

Marx byl sice poněkud skeptický vůči nejrůznějším experimentům, které měly prostřednictvím úvěrů překonat různá omezení „monopolu soukromého vlastnictví“, ale jeho sarkasmus byl sarkasmem toho, kdo zároveň – i když skepticky – samotnému principu úvěrování PŘIKYVUJE a přikládá mu naprosto zásadní důležitost, pokud jde o překonání samotného historického kapitalismu…