Autorita peněz

Reklama


Moc je daná ovládáním. Ovládání je závislé na ochotě se nechat ovládat. Ochota poslouchat závisí a informacích o nás a o světě ze kterých vycházíme. Utlačovatelská moc podkopává tvořivost a sama se destruuje. Demaskovat moc, jako sílu, která nás ovládá pomocí naší spolupráce, může být tou informací, která tuto moc podlomí. Nás ovládá chybná idea prospěšnosti sobectví a boje.


Největší moc mají peníze. Kdyby se platilo plátnem, tak by to bylo plátno, není to legrační? Měli bychom říkat lidem, že je potřeba vrátit se k platidlu a jeho smyslu jako oběživu. Vysvětlovat lidem, že oběživo má smysl, když obíhá. Biblické "Kdo zemře pro mě, bude žít", chápu ghándiovsky, nespolupracovat na svém zotročení platidlem. Peníze nás ovládají skrze naše špatné vlastnosti a sobectví. Demaskovat toto sobectví v nás, odsoudit jej, na tom pracoval Ježíš, když nám nařídil, že máme-li dvě košile, máme dát jednu tomu, kdo žádnou nemá. Je třeba rehabilitovat pojem solidarita.

Přejít do diskuze k článku