Brusel: problémy s čerpáním fondů jsou na české straně

Reklama


Duben 13, 2012


Položil jsem dotazy komisařům Evropské komise odpovědným za čerpání strukturálních fondů. Obsahem interpelace byl požadavek vysvětlení současné situace, protože česká vláda nám léta tvrdila, že žádné problémy fakticky nejsou a zprávy o potížích jsou jen věčnou opoziční kritikou.


Komisař Andor ve své odpovědi uvedl: „Za fungování řídících a kontrolních systémů operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ jsou odpovědné české úřady. Nedávný audit Komise zjistil významné nedostatky ve fungování těchto systémů. K nápravě zjištěných nedostatků musí být proto co nejdříve provedena opatření, která pravděpodobně zahrnou finanční opravy. Jedině poté může dojít k obnovení plateb.“ V dalším komentáři se konstatuje, že 1. března Komise obdržela českou odpověď a nyní zkoumá, zdali jsou uvedené kroky dostačující k obnovení plateb.


Andorova kritika české strany je tvrdá, doslova stejná jako nedávné vyjádření komisaře Hahna. Jde o společný závěr Evropské komise: „Hlavní nedostatky se týkají fungování řídicích a kontrolních systémů, uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek a celkové administrativní kapacity pro realizaci činností ve vztahu ke strukturálnímu fondu. Další problémy se týkají výběru projektů a politického zasahování do procesu technické realizace projektů.“


Na otázku, zdali je čerpání v jeho působnosti ohroženo, říká komisař diplomaticky: „Nepředpokládají se významné problémy ve včasném provádění dvou ze tří českých operačních programů (OP) čerpajících z Evropského sociálního fondu. Více je však ohroženo čerpání z OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, zejména pro rok 2013, kdy je nutné certifikovat vysoké částky k dosažení souladu s pravidlem N+3/N+2. Požadavkem k zajištění plného čerpání je hladká realizace projektů přímo na místě.“ Přeloženo do běžného českého jazyka to znamená, že vyčerpání prostředků v resortu školství se už moc nevěří.

 

Převzato z blogu autora na Aktuálně

Přejít do diskuze k článku