Oni se už zabývají jenom sebou

Reklama


Krize české politiky přešla do další fáze. Mocenská struktura už vládne jen tak při té příležitosti, jaksi mimochodem. Hlavním předmětem zájmu je ona sama.


A média jí při tom vydatně pomáhají. Nekončící séfie skandálů a afér, soudních procesů a obvinění zcela naplňuje informační prostor a na skutečná mocenská rohodnutí ho mnoho nezbývá. Přitom žijeme ve velmi dramatické době. Pominu-li pro daňové poplatníky nepředstavitelně drahé excesy domácí politiky, jako jsou církevní restituce, úmyslně nerealistické státní rozpočty, rozklad důchodového systému nebo solidárního zdravotnictví, jsou tu zcela mimořádná celosvětová dramata.


V prvé řadě hrozící rozpad EU nebo minimálně eurozóny s katastrofálními následky pro české hospodářství. Toto nebezpecí bylo umocněno nesmyslnou účastí na “záchraně” eurozóny, jejíž realizace by v jednom momentu zlomila státu páteř. Ale jsou tu i drobnější eurokrize, vyvolané nezodpovědnou evropskou politikou, jako příliv neintegrovvatelných imigrantů nebo systematický rozklad energetické soustavy. Tzv. arabské jaro, zřejmě směs”barevných” revolucí, a související Západem naorganizovaný rozklad Libye a Sýrie spustil sled zcela nevypočitatelných následků za evropskými humny, navíc  hrozí válka proti Iránu.


Vláda prostě rezignovala na domácí i zahraniční politiku, řeší krabice s vínem, zákonnost dvojnásobného předražení nákupu vojenských letadel nebo “půjčky” mezi poslanci. Ale je to pochopitelné, na práci mezi lháři, podvodníky a zločinci již mnoho času nezbývá, hlavní je dělba kořisti.


Převzato z Nautila

Přejít do diskuze k článku