Povolební harakiri ČSSD

Reklama


Situace naší strany je špatná? Bravo, toť nejznamenitější důvod učnit ji ještě horší, řekli si na nedělním zasedání předsednictva strany lidé kolem prvního místopředsedy stran Michala Haška, a nikoliv na jeho návrh, ale na návrh méně reprezenativního brněnského primátora Onderky, aby Bohumil Sobotka coby viník slabého výkonu ČSSD v právě proběhlých parlamentních volbách odešel z čela strany, rozsekli svou stranu na dvě půlky.


Na půlku Michala Haška, která si svou existenci bez opěry o rámě prezidenta Zemana nedovede představit – a na půlku druhou – Bohuslava Sobotky – která se chce opírat o sebe sama a nejpřednostněji o své členstvo, a opěru o kohokoliv sebevýznamnějšího považuje nejen za neautonomní, ale především za slabošskou. Toť dvě polovice někdejší jednolité strany, obě dnes těžce krvácející a obě vědomy si pro politickou stranu faktu nejtíživějšího: totiž že už i do budoucna zůstanou nejpravděpodobněji odděleny, a že srůst obou polovic do bývalého jednolitého celku je pro uvedený protichůdný postoj obou polovic k vnější autoritě vpodstatě nemožný. Což ovšem není asi svárem nejpodstatnějším.


Propastí ještě hlubší je onen kindžal, vytasený Haškovci původně možná jen proti Sobotkovi, který jim ale jaksi sjel z ruky a páře dnes celou stran. Tenhle úraz si strana v nejširším smyslu toho slova nenechá nejspíš jen tak líbit, a cestu k jeho léčbě spatří v následujícím: Ti, kteří pro stranu v jejím těžkém okamžiku nenašli jinou pomoc, než ránu půlící ji vedví, musí odejít. Je to jediná cesta, jak stranu ozdravit a učinit ji znovu jednotnou a silnou. A pokud k tomu, co píši, zní dnes z Hradu protikladný hlas, že totiž z čela strany by měli odejít nikoli oni buřiči kolem Michala Haška, ale úřadující předseda strany Bohuslav Sobotka, Haškovi samotnému to mnoho nepomůže. Protože lidé si řeknou: oddkud to čerpá prezident své oprávnění vyjadřovat se k vnitřním problémům jednotlivých politických stran? A cožpak si neuvědomuje, že svým horlivým fanděním jedné z obou soupeřících křídel v ČSSD ukazuje, které že to mu nejsnaživěji zobe z ruky? A nakolik je tahle stranickost prezidentsky v pořádku?

Přejít do diskuze k článku