Přehled cen vody (vodného a stočného) pro rok 2013

Reklama


Vodárenský portál www.vodarenstvi.com jako každý rok zpracoval a zveřejnil Aktuální přehled cen vody jednotlivých vodáren v ČR pro rok 2013. Přehled najdete zde. Vodárny jsou seřazeny dle výše vyhlášených cen.


Přehled cen vody pro rok 2013 obsahuje informace, které lze mezi sebou porovnávat. Proto, aby publikované srovnání mělo vypovídací schopnost a aby bylo možné ceny v regionech mezi sebou porovnat, i tam, kde jsou účtovány dvousložkové ceny vody, jsou ceny "přepočteny na jednosložkové". To znamená jsou zde uvedeny ceny z reálných plánovaných kalkulací. Protože konečného zákazníka zajímá kolik za vodu zaplatí celkem, jsou všude uváděny ceny vody včetně 15% DPH. Přehled cen vody pro rok 2013 obsahuje informace o nárůstu ceny vody. V nemálo případech obsahuje také dokumenty dokazující sliby koncernů dávané zastupitelům a občanům před privatizací městských vodáren nebo jejich provozních částí, případně mediální PR, který měl v občanech vzbudit zdání, že na zastupitelstva projednávající privatizaci vody chodit nemusí, protože cena vody v budoucnu bude díky koncernům klesat nebo nebude růst tak, jako v případě, že by Vak provozoval vodu sám apod. Oblíbené byly zejména sliby růstu ceny vody o inflaci. Realita doložená v přehledech vývoje cen vody je často nejen růst cen vody nad inflaci, ale cena vody je vesměs dokonce dražší než u okolních neprivatizovaných vodáren. To dokládá, že se slibované fantastické provozní úspory, díky zahraničnímu know-how, se v ceně vody neprojevují. Cena vody by v případě úspor, které jiní neumí udělat, musela dokonce klesat, ale reálně je tomu naopak. Důvodů může být více. Například nahrazení jedněch nákladů jinými.


Jedním ze zcela jistých důvodů je výše z vody inkasovaných zisků a jejich následné přerozdělování a směřovaní: na účty koncernových akcionářů nebo přes investice zpět do infrastruktury. Přehled cen vody pro rok 2013 obsahuje informace o ziscích, které historicky inkasoval prodejce vody z vodného a stočného vybraného od spotřebitelů. V případě koncernů jde často o objem peněz, který spotřebitelé zaplatí v ceně vody a které z vodárenství vesměs odtékají v podobě dividend pro akcionáře koncernů. V případě městských smíšených vodáren jsou tyto prostředky vesměs používány k přímému financování investic do infrastruktury nebo k jejich spolufinancování v případě využití dotací.

Přejít do diskuze k článku