Stanovisko Vědecké rady LF UK v Hradci Králové ke kampani „Děkujeme, odcházíme“

Reklama


Stanovisko Vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci Králové ze dne 14. 12. 2010


Vědecká rada Lékařské fakulty UK v Hradci Králové považuje za nezbytné vyjádřit se ke kampani „Děkujeme, odcházíme“, neboť se týká oblastí, které jsou ze zákona v kompetenci vědecké rady.


Zmíněná akce organizovaná mladými lékaři je logickým důsledkem řadu let trvající mzdové diskriminace lékařů a zdravotnických pracovníků nemocnic, včetně nemocnic fakultních a je důsledkem dvaceti let faktického neřešení oprávněných požadavků lékařů. Za tuto situaci zodpovídají představitelé státu a politických stran, nikoli lékaři a zdravotničtí pracovníci. A proto mají oprávněné požadavky lékařů podporu Vědecké rady LF UK v HK.

 

Vědecká rada LF UK v HK považuje stabilizaci personálního obsazení na všech pracovištích Lékařské fakulty za nezbytnou podmínku plnění základních funkcí, které lékařská fakulta ze zákona musí plnit.  Apelujeme tedy na nejvyšší politickou reprezentaci, aby tuto vážnou situaci řešila s maximální zodpovědností a v co nejkratší době.

 

Převzato z LF UK HK

Přejít do diskuze k článku