Diskuze k článku


 • humbru • 15. listopadu 2015

  Hezké, východní národy podle mne taky nevedly náboženské války, ale spíš se bránily viz obranná čínská zeď.

 • K. J. • 15. listopadu 2015

  Náboženské církve a sekty jsou vlastně nejstarší korporace světa, fungující do dnes. A taky nejzkurvenější, neboť jim člověk platí vlastní duší a daruje svojí přirozenou svobodu. Ta Abrahamova „akciovka“ se prostě během času rozpadla a teď je v rámci tzv. globalizace možná nějaký pokus o „fúzi“ do „jedné firmy“…

 • Alena • 15. listopadu 2015

  je zapotřebí oddělit náboženství, víru, jako osobní přijetí člověka a církevní organizace, které si přivlastňují vedení náboženského směru.
  V Číně je konfucianismus, zřejmě více filosofie než náboženství
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Konfucianismus

 • Sio • 15. listopadu 2015

  Bože, to je slovní průjem! Dočetl jsem do půlky aniž vypadlo něco zajímavého. Samé hloupé spekulace na téma kdo je komu starší bratr a jak zní které provolání, že „Buch je ohromny.“ A tak jsem se neprokousal k pointě. Myslím, že mě to ani nemrzí.

 • ex-nemo • 15. listopadu 2015

  Sio napsal

  Bože, to je slovní průjem! Dočetl jsem do půlky aniž vypadlo něco zajímavého. Samé hloupé spekulace na téma kdo je komu starší bratr a jak zní které provolání, že „Buch je ohromny.“ A tak jsem se neprokousal k pointě. Myslím, že mě to ani nemrzí.

  dočetl jsem to jen k první lži, totiž že v roce 47 nám Západ nebyl schopen či ochoten pomoci.Pomoc byla nabízena, existoval Marshallův plán , který ovšem předpokládal připojit se ke svobodnému světu, takže Gottwaldova vláda ho odmítla. Mimo jiné v SSSR v tu dobu probíhal jeden z četných, předtím i potom
  opakovaných hladomorů. Ta „pomoc“ byla čistě politickou akcí určenou k tomu, aby nás naši bolševici dostali plně do vleku Sovětů.

 • to je jedno • 15. listopadu 2015

  ex-nemo napsal
  dočetljsem to jen k první lži, totižžev roce 47 nám Západ nebyl schopen či ochoten pomoci.Pomoc byla nabízena, existoval Marshallův plán , který ovšem předpokládal připojit se ke svobodnému světu, takže Gottwaldova vláda ho odmítla. Mimo jiné vSSSR v tu dobu probíhal jeden z četných, předtím i potom
  opakovaných hladomorů. Ta „pomoc“ byla čistě politickou akcíurčenou k tomu, aby nás naši bolševici dostali plně do vleku Sovětů.

  Ano. Autor žije zjevně v bludech, i když je jeho článek plný zajímavých myšlenkových postřehů a obratů, celkem je to děs přečíst a strávit.

 • merlin • 15. listopadu 2015

  takto jednoduše rozhodně nejste muslim, musel byste to pronést 3 x arabsky za přítomnosti dvou důvěryhodných svědků.

 • Botičky od Diora • 15. listopadu 2015

  ex-nemo napsal
  dočetljsem to jen k první lži, totižžev roce 47 nám Západ nebyl schopen či ochoten pomoci.Pomoc byla nabízena, existoval Marshallův plán , který ovšem předpokládal připojit se ke svobodnému světu, takže Gottwaldova vláda ho odmítla. Mimo jiné vSSSR v tu dobu probíhal jeden z četných, předtím i potom
  opakovaných hladomorů. Ta „pomoc“ byla čistě politickou akcíurčenou k tomu, aby nás naši bolševici dostali plně do vleku Sovětů.

  MYŠLENKY MÁTE, LEČ CHYBNÉ, ČESKY ŘEČENO, MLUVÍTE HLOUPĚ A NAVÍC DEMAGOGICKY.
  Který stát se (do dneška) stačil vyplatit ze západní „pomoci“? Marshalluv plán byl definován tak, aby k tomu nemohlo dojít ani teoreticky. Není místo toho lepší postavit se na nohy za svý? Ale to byste nás pak nemohli …. tak jako dnes. A to štve.
  Analogicky mě v posledních letech již několikrát napadlo, že Gottwald si rozhodně odsouzení dějinami (a i jinak) zaslouží. Zdá se, že byl až příliš liberální, důvěřivý a v trestání kolaborantů a zrádců nedůsledný. Rovněž po ekonomické stránce to evidentně v té době komunisté přehnali, když znárodňovali i holiče a ševce.
  Jděte do sebe. Více studujte a nastudované nezapomínejte a nepřekrucujte. Na začátek bych doporučoval Marxe a pak se můžete obrátit třeba níže, Hegel, Feurbach atd. , nebo nahoru Lenin a jeho kritici i následovnící. Pak se teprve zkuste projevovat ve veřejné diskusi.

 • Béda • 15. listopadu 2015

  Botičky od Diora,

  ono se tomu sice hovoří pomoc, stejně jako půjčkám MMF. Byla to prostě klasická půjčka, zhodnocená úrokem, žádná charita.

 • heuser • 15. listopadu 2015

  Milý pane autore,
  protože svět pro samou »moudrost« nepoznal v projevech Boží moudrosti, kdo Bůh je, uznal Bůh za dobré, že ty, kdo věří, zachrání »pošetilou« zvěstí o tom, co pro nás vykonal Ježíš Kristus.
  Pro ty, kteří pohrdli nabízenou Boží přízní, opravdu nezbývá nic jiného, než neustále „miliony a miliony a miliardy a miliardy miliard let“ jenom pouze utíkat od tváře Boha, neboť vědomí vlastní hříšnosti, zkaženosti a napáchaných hříchů nikdy nedovolí podívat se Bohu do očí.
  A to je to peklo, kterému se tak dětinsky vysmíváte.
  Bůh je spravedlivý, proto muselo být Jeho spravedlnosti učiněno zadost.
  To udělal sám v osobě Syna, kterýžto sám bez hříchu, zemřel, abychom nemuseli spoléhat na svoji vlastní spravedlnost, která neexistuje, ale aby nám byla Jeho absolutní spravedlnost připočtena.
  Tím učinil pro každého, kdo v Něho složil svou naději, život nového druhu, nové kvality, takový život, který je přesným obrazem života Kristova, vzkříšeného z prostřed mrtvých, nyní sedícím po pravici Boží. Tím je s Ním spojen každý, kdo přijal Boží rozhodnutí o spasení, uposlechl Jeho slova a zcela spolehl na to, co vykonal Kristus.
  Teprve pak, až se člověk před Bohem pokoří, uzná, že se ve své pýše před Bohem povyšoval a neuznával Jeho Slovo, až pak se mu otevřou oči, začne chápat a Bible mu začne dávat smysl.
  Ale z Vašeho článku je vidět pouze arogance, povýšenost a přechytřelost, tak typická pro dnešní dobu.
  Je nezpochybnitelný fakt, že bylo Boží Slovo zneužito pro mocenské cíle bezbožných lidí. Ostatně podle skutků poznáte je. Proto řádění římskokatolické a jiných sekt lze lehce zařadit vedle fašismu a dalších ismů.
  pokračování….

 • heuser • 15. listopadu 2015

  pokračování….
  Stejně tak nelze spojovat dobu Zákona a dobu Milosti. Co platilo pro Izraelce v době před Kristem, neplatí v dnešní době milosti. Jestliže jim byl vydán od Boha rozkaz, aby vybili hříšné národy, bylo to jen proto, aby mohli být účastni Božího trestu. O tom, že to bylo jejich rukou, rozhodl Bůh. Když Bůh rozhodl o zničení Sodomy, Gomory a dalších měst v tom údolí, ponechal si to ve své režii. Ale před tím nechal ze Sodomy téměř násilím vyvést Lota, jediného spravedlivého, jak je psáno.
  Takže tak. Lidská pýcha a zvrácenost dosahuje takových výšin, až je to slyšet v Nebi a Bůh zasahuje v prospěch ostatních, aby se nenakazili, ale mohli se ještě zastavit a obrátit k Němu. Proto taky zmizel celý předpotopní svět, jen jediného spravedlivého Noeho a jeho rodinu Bůh zachránil, z něhož taky všichni pocházíme.
  Kdo se domnívá, že Bůh je nějaký neschopný stařeček, který každého miluje způsobem všeobjímající tolerance a citové lásky, tak se krutě mýlí! To On stvořil tu vaši matematiku, které se tak obdivujete, fyzikální a jiné principy a všecky ostatní viditelné i neviditelné věci. On je spravedlnost i milost, láska i trest, nebe i peklo. Pro někoho nebe, pro někoho peklo.

 • Alena • 15. listopadu 2015

  pan heuser je ukázkou těch mnohých, kteří mají boha ve svém srdci.
  Křesťanství není ani mrtvo, ani hodno zániku či zesměšňování

 • Béda • 15. listopadu 2015

  pane heuser,

  co říkáte na Starý zákon? Ten nemá nic společného s Bohem? A co násilné převracení a udržování lidí v té „jediné správné“ víře? – typický středověk. Neudá se vám, že ve svých začátcích a plenkách mělo křesťanství a islám k době velice blízko – i pokud jde o dogmatismus, projevy vůči jiným věroukám (křižácké výpravy, násilná christianizace? U křesťanství to trvalo až do buržoasních revolucí a pokroku v oblasti poznání přírodních zákonitostí, vědeckotechnických objevů…kdy se mu doslova „ze dne na den zhroutil pečlivě vytvářený a násilím udržovaný svět dogem“. Mimochodem právě skostnatělé křesťanství bylo po dobu mnoha století klíčovou brzdou přírodovědného a technického poznání, neřkuli průmyslové a technické revoluce, poznání v oblasti kartografie, astronomie, lékařství, odhalování přírodních zákonů etc.

 • heuser • 15. listopadu 2015

  Pane Béda,
  o tom jsem přece psal.
  SZ je celý příprava pro příchod Krista. Tehdy jednal Bůh se světem skrze jednotlivce a následně skrze Izraelský národ.
  Psal jsem, že bylo Boží Slovo zneužito lidmi, kteří se před Bohem nepokořili, ale využili ho k ovládání společnosti, dokonce králů a vládců. Tak vznikala „státní náboženství“, která nemají s Boží vůlí nic společného. Je to jen o udržování masy pod bičem, někdy se hodí komunismus, někdy zlomyslný bůh alláh a někdy katolicismus. Je to všecko o udržování lidí strachem k poslušnosti.
  Já jsem psal o tom, co učinil Bůh pro nás, jaká je ta Jeho cesta. Vím, že jiné cesty k Němu nevedou.

 • Béda • 15. listopadu 2015

  pane heuser,

  až budu cítit potřebu hledání toho správného Boha anebo Bohů začnu se probírat veškerým širokým sortimentem v tomto oboru, který je na „trhu“.

 • heuser • 15. listopadu 2015

  Ok, čas běží….

 • K. J. • 15. listopadu 2015

  Tak mě tak napadá jestli se nakonec Bůh nezalekl toho svého výtvoru v podobě člověka a ve finále neutekl Bůh od lidí…
  :-) :-) :-)

 • Alena • 15. listopadu 2015

  Béda napsal

  pane heuser,

  až budu cítit potřebu hledání toho správného Boha anebo Bohů začnu se probírat veškerým širokým sortimentem v tomto oboru, který je na „trhu“.

  pane Bédo, jen lidský rozum Vám nepomůže v tomto hledání

 • Sasin • 15. listopadu 2015

  Heil Hitler byste do nadpisu dal také? Neuvěřitelné, fantastické, úžasné.
  Vedoucímu kolotoče tento podprahový nevyžádaný pokřik nevadí?

  Vy nechápete jak důležité jsou nadpisy? Dyk se zamyslete nad tak jednoduchým poznáním Gebbelse a buďte originální. Napište třeba do nadpisu, „Mám rád svoji zem, mámu tátu a své děti“, to bude úplně jasný. A co vám přišlo na mysl pak rozvedete pod nadpis, pokud to něgdo bude dál číst.
  Čili já dávám pětku.

 • Sio • 15. listopadu 2015

  heuser napsal

  Pane Béda,
  o tom jsem přece psal.
  SZ je celý příprava pro příchod Krista. Tehdy jednal Bůh se světem skrze jednotlivce a následně skrze Izraelský národ.
  Psal jsem, že bylo Boží Slovo zneužito lidmi, kteří se před Bohem nepokořili, ale využili ho k ovládání společnosti, dokonce králů a vládců. Tak vznikala „státní náboženství“, která nemají s Boží vůlí nic společného. Je to jen o udržování masy pod bičem, někdy se hodí komunismus, někdy zlomyslný bůh alláh a někdy katolicismus. Je to všecko o udržování lidí strachem k poslušnosti.
  Já jsem psal o tom, co učinil Bůh pro nás, jaká je ta Jeho cesta. Vím, že jiné cesty k Němu nevedou.

  Chcete říci, že existence lidí, kteří zneužívají slovo boží a také existence ateistů není součástí božího záměru? Bůh určitě není nejaký legrační stařeček. Ale kdo to tedy je a jaké jsou jeho možnosti, pokud tu existuje něco, co není součástí jeho záměru?

 • Sio • 15. listopadu 2015

  Alena napsal
  pane Bédo, jen lidský rozum Vám nepomůže v tomto hledání

  Aleno, ale když vypnete rozum, můžete naletět kdejaké sektě. Můžete spáchat i sebevražedný atentát ve jménu víry. Není to tedy chybou?

 • Alena • 15. listopadu 2015

  Sio napsal
  Aleno, ale když vypnete rozum, můžete naletět kdejaké sektě. Můžete spáchat i sebevražedný atentát ve jménu víry. Není to tedy chybou?

  určitě, rozum se musí také spolupodílet

 • Alena • 15. listopadu 2015

  já psala- JEN lidský rozum nepomůže….

 • Sio • 15. listopadu 2015

  Alena napsal

  já psala- JEN lidský rozum nepomůže….

  Dobře, to zní rozumně. Dá se připustit třeba to, že člověk vycítí něco, co zatím objeveno nebylo, to je pravda.
  Pokud „něco nad námi“ existuje, stále tu zůstává otázka, co to vlastně je a zdato vůbec vnímá naši existenci. Nebo že to po nás něco požaduje.
  Zůstává nejen otázka, zda zda věříme v „něco“, ale také otázka, zda věříme v „knihy“, které tvrdí, že vědí, co to je. A pokud je i tato podmínka splněna – rozumíme opravdu těm knihám dobře? Víme, jak to jejich tvůrce myslel?

 • heuser • 15. listopadu 2015

  Sio napsal
  Chcete říci, že existence lidí, kteří zneužívají slovo boží a také existence ateistů není součástí božího záměru? Bůh určitě není nejaký legrační stařeček. Ale kdo to tedy je a jaké jsou jeho možnosti, pokud tu existuje něco, co není součástí jeho záměru?

  Máte pravdu, asi jsem měl napsat, že toto zneužití Božího Slova nemá nic společného s Boží pravdou, resp. s Jeho vstřícnou pomocí pro nás, ale je pravým opakem.
  Ale tady jde o spojení, a to spojení dobrovolné. Záchrana je dar, i mezi lidmi, i když ne vždycky. Dar se může se jen přijmout, nebo odmítnout, jen na rozdíl od lidí za to Bůh nic nechce. Nemáme Mu co dát, tzv. dobré skutky jsou jen zástěrkou naší bídné situace, kdy se z toho snažíme nějak „vykoupit“. Tady se ukazuje naprostá převrácenost v myšlení, kdy se ve jménu boha vraždí „nevěřící“, ať už z té či oné strany a je to považováno za dobrý skutek.
  Jediný, kdo má právo rozhodnout o bytí či nebytí je stvořitel.
  Proto, aby nemusel vyhladit celé lidstvo (proč by ho jinak stvořil), zemřel za nás sám v osobě Syna a tím hledá lidská srdce, která Mu na to odpoví. Ale ne všichni si uvědomují bezvýchodnost svojí situace a nemožnost se postavit se svou spravedlností před Bohem. Řekl bych, že téměř nikdo, i já jsem takový byl.

  Bůh samozřejmě věděl, že ne všichni přijmou.
  V tom smyslu je možno chápat, že součástí Boží vůle jsou všichni, ti co uposlechli i ti, co ne.

 • Sio • 15. listopadu 2015

  Dobrá, ale skutečnou víru v Boha si, podobně jako lásku, nelze přikázat, nebo ano? Můžete se narodit do rodiny věřících a pak je vám to jaksi předáváno odmalička. Anebo vám život přinese nějakou událost, po které se ve vás něco obrátí a vy prostě máte neodbytný pocit, že VÍTE.
  Jak k tomu tedy příjdou ti, kteří jaksi nenašli v životě jakýkoli důvod k víře zato mnoho důvodů k nevíře? Vždyť k tomu, že nemohou najít Boha, je přivedla vůle Boží. Takže se to dá pochopit i tak, že se Bůh sám před nimi schovává a tedy ani nechce, aby v něj uvěřili.

 • heuser • 15. listopadu 2015

  pro Sio

  Víra je člověku něco tak vlastního, jako život sám.
  Kdo ztratil víru v cokoliv, většinou dobrovolně spáchá sebevraždu, nebo se ponoří do deprese a je mu strašně zle.
  Ja jsem se nenarodil do věřící rodiny, byl jsem pěkný gauner a k Bohu mě přivedlo obrácení jiných taky gaunerů, u kterých vím, že by je k tomu nikdo násilím nedonutil. To bylo příčinou, že mě to nenechalo v klidu a začal jsem se o Boží slovo sám zajímat.
  Prostě pokud člověk nejde sám ke zdroji, nikdy nic nebude vědět, jen se domnívat, a to nestačí, taková „víra“ nemá žádné základy.
  Taky nejsem v žádné registrované „církvi“ nebo sektě, jsou to lidské organizace, jak jsem psal výše.
  Skutečnou víru nelze přikázat, protože víra je odpověď lidského srdce na nějakou skutečnost, o jejíž existenci nepochybujeme, i když (ještě) není vidět.
  Např. se zítra ráno vydáte do práce, do obchodu, nebo kamkoliv…. aniž byste viděl, že ta firma, obchodňák, nebo cokoliv tam ještě stojí. Nemusíte to vidět, máte VÍRU, v tomto případě že to tam ještě je a podle toho jednáte.
  V případě uvěření v Krista je to podobné, jen s tím rozdílem, že On nemůže zemřít a Jeho čin je stabilní věčně, s věčnou platností.
  Potom není problém chválit Boha, není to pro lidské srdce problém.
  A to je ta jediná věc, kterou Bůh po člověku „chce“. Aby se vrátil k Němu doopravdy, ne jen navenek ve vykonávání nesmyslných obřadů atd…
  To je to hlavní o co tady jde.

  Bůh se neschovává, po celé zemi se roznesla tato zvěst.
  Člověk se schovává, protože jeho skutky jsou zlé a nenávidí světlo, a nechce k Němu přijít, aby jeho myšlení nebylo odhaleno.

 • Béda • 15. listopadu 2015

  heuser

  předběžně uvažuji o budhismu, mormonství anebo islámu. Co byste mi doporučil?

 • heuser • 15. listopadu 2015

  Doporučil bych Vám do toho jít, nejlépe do všeho naráz, ale nechat si otevřené zadní vrátka pro rychlý útěk.

 • Béda • 15. listopadu 2015

  heuser

  asi zůstanu u ortodoxního ateismu.

 • chachar • 15. listopadu 2015

  Zážitek kosmického Vědomí

  Úryvek z knihy „Rámakrišna jak jsme ho znali“

  „Znaje Narenovu přirozenou povahu, Šrí Rámakrišna jej vyučoval v monistické védántě, která učí, že individuální duše a brahman jsou totožné. Jednoho dne se Naren bavil s Hazrou o védántském ne-dualizmu a své neochotě jej přijmout. „Je možné,“ řekl, „aby tento džbán vody byl Bůh, tato nádoba na pití byla Bůh,
  aby všechno, co vidíme i my všichni jsme byli Bůh?“ Naren se té myšlence opovržlivě smál a Hazra se k němu připojil. Mezitím, co se
  smáli, přistoupil k nim Rámakrišna: „O čem se vy dva bavíte?“ laskavě se otázal Narena; poté, aniž čekal na odpověď, dotkl se Narena a vešel do samádhi.

  Naren líčil účinek toho doteku: Po zázračném Mistrově doteku prodělala má mysl úplnou revoluci. Byl jsem zděšen, když jsem si uvědomil, že opravdu v celém vesmíru není nic jiného než Bůh. Zůstal jsem tichý, zvědav, jak dlouho tento duševní stav bude pokračovat. Nepřestalo to po celý den. Vrátil jsem se domů a pociťoval jsem tam totéž; cokoliv jsem viděl, byl Bůh. Posadil jsem se, abych se najedl, a viděl jsem, že všechno – talíř, jídlo, má matka, která je podávala a já sám – všechno bylo Bůh a nic jiného než Bůh. Polkl jsem pár soust a pak jsem tiše seděl, aniž bych promluvil. Má matka se mě láskyplně ptala: „Proč jsi tak tichý?

  Pokračování …

 • chachar • 15. listopadu 2015

  Proč nejíš?“ To mě přivedlo zpět k běžnému vědomí a opět jsem začal jíst. Ale od té doby jsem měl stále stejnou zkušenost, bez ohledu na to, co jsem činil – jedl, pil, seděl, ležel, šel na univerzitu, procházel se bez cíle po ulici. Byl to druh opojení; nemohu to popsat. Když jsem přecházel ulici a uviděl kočár přijíždějící směrem ke mně,
  neměl jsem nutkání, jako obyčejně, abych se mu vyhnul, z obavy, že budu přejet. Říkal jsem si totiž: „Jsem ten kočár. Mezi ním a mnou není žádný rozdíl.“ Během této doby jsem neměl žádný cit v rukou ani v chodidlech. Když jsem jedl jídlo, necítil jsem z toho žádné uspokojení; bylo to, jako by jedl někdo jiný. Někdy jsem si lehl
  uprostřed jídla a pak jsem opět za několik minut vstal a pokračoval v jídle. Tak se stalo, že v oněch dnech, jsem jedl daleko více než obvykle, ale nikdy mně nebylo nevolno. Má matka začala být poplašena; myslela, že trpím nějakou hroznou nemocí. „Nebude žít dlouho,“ říkávala.Když toto první opojení pozbylo část své síly, začal jsem vidět svět jakoby ve snu. Když jsem šel na procházku kolem Cornwaillis Square (nyní Azadhind Bag) klepával jsem hlavou o železné zábradlí, abych zjistil, zda je to pouze snové zábradlí nebo skutečné. Ztráta čití v rukou a chodidlech ve mně vyvolala obavy, že mohu ochrnout. Když jsem se nakonec přece vrátil k normálnímu vědomí, přesvědčivě jsem cítil, že stav, ve kterém jsem se nacházel, byl odhalením nedualistické zkušenosti. Takže jsem poznal, že to, co je psáno v posvátných písmech o této zkušenosti, je všechno pravda.“

  (Naren = Svámi Vivékánanda)

 • Starý doktor • 15. listopadu 2015

  Propaganda v Babišovkách jede naplno: muslim – hrdina objeven v Paříži!
  Politrukové v Babišovkách vyrukovali se senzační zprávou. Jakýsi muslim zachránil dvě (považte, ne jednu, ale hned dvě!) slabé ženy před šílenými střelci. Abychom to nepřehlédli, dali ji do úvodníku.
  Jak by asi zněl titulek Žid při útocích v Paříži zachránil dvě ženy, odtáhl je do bezpečí? Nebo titulek Křesťan při útocích v Paříži zachránil dvě ženy, odtáhl je do bezpečí? Popřípadě titulek Svěděk Jehvový při útocích v Paříži zachránil dvě ženy, odtáhl je do bezpečí?

  Zoufalá snaha vykreslit muslimy v lepším světle už tak zdiskreditované Babišovky ještě více ztrapňuje.
  http://www.zvedavec.org/vezkratce/11628/

 • heuser • 15. listopadu 2015

  wikipedia:
  Podle hinduistického pohledu je každá osoba nesmrtelné „já“ (átman), které se po smrti těla převtělí do nově narozené bytosti. Do jaké podoby se člověk převtělí, závisí na jeho minulých činech (karma).

  Takže znovu otroctví na celý život.
  Ti bohové jsou pěkně zlí, nehnou pro človíčka ani prstem, všecko si musí vysloužit.

 • Alena • 15. listopadu 2015

  pane Sio, v bibli se píše, že Bůh se nedá pochopit a poznat( kdybych byla dobrá znalkyně bible, dala bych Vám odkaz na příslušný verš). Bůh je zdroj veškerého bytí, energie a prasíla, ne dědeček s dlouhými fousy, čili rozpoznatelná bytost. Bůh se před námi neschovává, jeho existence je patrná i z naší přírody, jeho existence je patrná i z fyzikálních zákonů. Proto jsou lidé z venkova, který se podrobují rytmu přírody, moudřejší a pokornější. Před nedávnem jsem dala odkaz na ruskou školu s nedlouhou historií. https://www.youtube.com/watch?v=A_88x8SZTSY
  koukněte se po 23.06 a pak po 25:00
  Ty děti jsou moudré, protože pochopily, že jsme součástí vesmíru, společně s naší přírodou. Žádná vědecká studie dosud nedokázala vědecky vysvětlit ten zázrak, jak ze semínka vyroste bylina. Zázrak stvoření…..
  Ten paradox, že nás ovládají ilumináti, zednářské lóže a my jsme jejich otroci, jen proto, že na rozdíl od nás znají vesmírné zákony! Poznat tyto zákony znamená přiblížit se k Bohu. Jedním z vesmírných zákonů je poznatek, že pokud člověk žije v přítomnosti , stává se tvůrcem, a to skrze zákon stejnorodého. Jaké myšlenky vyšleš, takové se ti vrátí v zesílené podobě zpět.
  My jsme tvůrci svého osudu
  co by Vás jako technika mohlo zajímat
  http://energieupramene.blogspot.cz/2015/11/uz-nam-nebudou-poroucet.html

 • Alena • 15. listopadu 2015

  heuser napsal

  pro Sio

  Víra je člověku něco tak vlastního, jako život sám.
  Kdo ztratil víru v cokoliv, většinou dobrovolně spáchá sebevraždu, nebo se ponoří do deprese a je mu strašně zle.
  Ja jsem se nenarodil do věřící rodiny, byl jsem pěkný gauner a k Bohu mě přivedlo obrácení jiných taky gaunerů, u kterých vím, že by je k tomu nikdo násilím nedonutil. To bylo příčinou, že mě to nenechalo v klidu a začal jsem se o Boží slovo sám zajímat.
  Prostě pokud člověk nejde sám ke zdroji, nikdy nic nebude vědět, jen se domnívat, a to nestačí, taková „víra“ nemá žádné základy.
  Taky nejsem v žádné registrované „církvi“ nebo sektě, jsou to lidské organizace, jak jsem psal výše.
  Skutečnou víru nelze přikázat, protože víra je odpověď lidského srdce na nějakou skutečnost, o jejíž existenci nepochybujeme, i když (ještě) není vidět.
  Např. se zítra ráno vydáte do práce, do obchodu, nebo kamkoliv…. aniž byste viděl, že ta firma, obchodňák, nebo cokoliv tam ještě stojí. Nemusíte to vidět, máte VÍRU, v tomto případě že to tam ještě je a podle toho jednáte.
  V případě uvěření v Krista je to podobné, jen s tím rozdílem, že On nemůže zemřít a Jeho čin je stabilní věčně, s věčnou platností.
  Potom není problém chválit Boha, není to pro lidské srdce problém.
  A to je ta jediná věc, kterou Bůh po člověku „chce“. Aby se vrátil k Němu doopravdy, ne jen navenek ve vykonávání nesmyslných obřadů atd…
  To je to hlavní o co tady jde.

  Bůh se neschovává, po celé zemi se roznesla tato zvěst.
  Člověk se schovává, protože jeho skutky jsou zlé a nenávidí světlo, a nechce k Němu přijít, aby jeho myšlení nebylo odhaleno.

  taktéž pocházím z nevěřící rodiny
  pro techniky typu Sio chci podotknout, že vrátit se k bohu znamená pochopit jeho zákony, které platí jak na zemi, tak v neviditelném světě. Jinak se člověk dostane do soukolí, které skřípe a semele ho.Paradoxně, dobrý ateista dobrého srdce je u boha víc než ten, kdo se holedbá, jaký je věřící, právě proto, že má čisté srdce a neubližuje nikomu

 • Béda • 15. listopadu 2015

  Alena napsal

  pane Sio, v bibli se píše, že Bůh se nedá pochopit a poznat( kdybych byla dobrá znalkyně bible, dala bych Vám odkaz na příslušný verš). Bůh je zdroj veškerého bytí, energie a prasíla, ne dědeček s dlouhými fousy, čili rozpoznatelná bytost. Bůh se před námi neschovává,jeho existence je patrná i z naší přírody, jeho existence je patrná i z fyzikálních zákonů. Proto jsou lidé z venkova, který se podrobují rytmu přírody, moudřejší a pokornější. Před nedávnem jsem dala odkaz na ruskou školu s nedlouhou historií. https://www.youtube.com/watch?v=A_88x8SZTSY
  koukněte se po 23.06 a pak po 25:00Ty děti jsou moudré, protože pochopily, že jsme součástí vesmíru, společně s naší přírodou.Žádná vědecká studie dosud nedokázala vědecky vysvětlit ten zázrak, jak ze semínka vyroste bylina. Zázrak stvoření…..
  Ten paradox, že nás ovládají ilumináti, zednářské lóže a my jsme jejich otroci, jen proto, že na rozdíl od nás znají vesmírné zákony! Poznat tyto zákony znamená přiblížit se k Bohu. Jedním z vesmírných zákonů je poznatek, že pokud člověk žije v přítomnosti , stává se tvůrcem, a to skrze zákon stejnorodého. Jaké myšlenky vyšleš, takové se ti vrátí v zesílené podobě zpět.
  My jsme tvůrci svého osuduco by Vás jako technika mohlo zajímat
  http://energieupramene.blogspot.cz/2015/11/uz-nam-nebudou-poroucet.html

  Máte pravdu. Bůh stvořil zemi za „šest?) dnů a země je placatá deska. A „žádná vědecká studie dosud nedokázala vědecky vysvětlit ten zázrak, jak ze semínka vyroste bylina…“ …Ty děti jsou moudré, protože pochopily, že jsme součástí vesmíru, společně s naší přírodou…“ To ale tvrdí ateisté.

 • Béda • 15. listopadu 2015

  vsuvka: A „žádná vědecká studie dosud nedokázala vědecky vysvětlit ten zázrak, jak ze semínka vyroste bylina…“ Jste si tím jistá?

 • J. Hruška • 15. listopadu 2015

  Re „Potom není problém chválit Boha, není to pro lidské srdce problém.“ Nejenže to není problém, je to hlavně pravda. Najednou si můžete dovolit luxus říkat pravdu. A říci pravdu – to člověka osvobozuje.

 • Alena • 15. listopadu 2015

  Béda napsal

  vsuvka: A „žádná vědecká studie dosud nedokázala vědecky vysvětlit ten zázrak, jak ze semínka vyroste bylina…“ Jste si tím jistá?

  dokažte opak

 • J. Hruška • 15. listopadu 2015

  Všimněte si prosím, jaké sprosté bláboly jsou někteří lidé schopni psát, aby nemuseli říct pravdu a zůstali otroky.

 • Béda • 15. listopadu 2015

  Alena napsal
  dokažte opak

  A jak to vědecky vysvětluje katechismus?

 • Alena • 15. listopadu 2015

  Béda napsal
  A jak to vědecky vysvětluje katechismus?

  já jsem do katechismu nechodila, Bédo, zkuste na tuto diskusi nereagovat, díky

 • Béda • 15. listopadu 2015

  J. Hruška napsal

  Všimněte si prosím, jaké sprosté bláboly jsou někteří lidé schopni psát, aby nemuseli říct pravdu a zůstali otroky.

  Celý středověk se nesl v duchu církevní svobody. Někteří si to užívali na hranicích, jiní při tortuře a další při křižáckých výpravách a conquistě. Otroctví tehdy byl neznámý pojem.

 • J. Hruška • 15. listopadu 2015

  Původně jsem chtěl psát o něčem jiném. Vyjmenovávaly se tu důvody, které přimějí člověka k tomu, aby se stal sebevražedným atentátníkem. Jeden zůstal pokud vím stranou. Přitom je to nejčastější důvod sebevražd vůbec. Jde o ZOUFALSTVÍ. Prosím vás, jakou má životní perspektivu člověk, kterému západní kolonizátoři rozvrátili společnost, ve které žil. Jakou má životní perspektivu potomek ekonomických imigtantů, kteří žijí už spoustu let na západě a nemají se možnost integrovat. Už proto, že nízké platy jim nedovolí žít tak, jako jejich okolí.

 • J. Hruška • 15. listopadu 2015

  Béda napsal
  Celý středověk se nesl v duchu církevní svobody. Někteří si to užívali na hranicích, jiní při tortuře a další při křižáckých výpravách a conquistě. Otroctví tehdy byl neznámý pojem.

  Ano, otroctví byl tehdy neznámý pojem, protože ho křesťané odstranili. Prosím Vás, když už lžete, nedělejte to tak blbě.

 • Béda • 15. listopadu 2015

  J. Hruška napsal
  Ano, otroctví byl tehdy neznámý pojem, protože ho křesťané odstranili. Prosím Vás, když už lžete, nedělejte to tak blbě.

  Odstranit otroctví a přitom znevolnit lidi monopolem vlastní pravdy bez možnosti oponentury, pod hrozbou mučení a trestu smrti pro popírače, oponenty a kritiky, nucenými pracemi na církevním a odvody pro parazitickou „sektu“ to zajisté není totéž. Je to jeho jiná forma.

 • Béda • 15. listopadu 2015

  J. Hruška napsal

  Všimněte si prosím, jaké sprosté bláboly jsou někteří lidé schopni psát, aby nemuseli říct pravdu a zůstali otroky.

  A jaká je tedy pravda? Jak přispělo křesťanství k tomu aby lidé nezůstali otroky? Nebylo právě ono vždycky oporou každého (v něj věřícího) vládce – v otrokářském Římě i ve středověku?

 • Béda • 15. listopadu 2015

  Křesťané odstranili otroctví? Kdy a jak?

 • Hox • 15. listopadu 2015

  Vtipné čtení. Kdo by si chtěl „snadno a rychle“ rozšířit obzory v některých aspektech abrahámských náboženství, dovolím si nalinkovat http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni/

 • JanK • 15. listopadu 2015

  Vážení diskutující,
  všichni se mýlíte. Je totiž vědecky dokázáno, že kolem naší země krouží vesmírná flotila Aštara Šerana. Reptiliáni vedou běžně rozhovory s význačnými vědci. Je naprosto nepopíratelné, že k lidem jsou připojeny shluky mimozemských duší, které jim brání v rozvoji. Zbavte se mimozemských duší a uzříte Boží Tvář! Dejte pak vědět, jak ta tvář vypadá. Díky.

 • J. Hruška • 15. listopadu 2015

  JanK napsal

  Vážení diskutující,
  všichni se mýlíte. Je totiž vědecky dokázáno, že kolem naší země krouží vesmírná flotila Aštara Šerana. Reptiliáni vedou běžně rozhovory s význačnými vědci. Je naprosto nepopíratelné, že k lidem jsou připojeny shluky mimozemských duší, které jim brání v rozvoji. Zbavte se mimozemských duší a uzříte Boží Tvář! Dejte pak vědět, jak ta tvář vypadá. Díky.

  Máte pravdu. A nejhorší jsou trpaslíci.

 • PPK • 15. listopadu 2015

  Něco (nejen) pro nicky heuser, Alena, J. Hruška:

  http://outsidermedia.cz/dejte-lidem-pribeh/

 • dixi • 15. listopadu 2015

  Děkuji za článek, PPK to doplnil, není na škodu, občas si připomenout starší články. Dokud budou lidé spoléhat pouze na boha či náboženství, je vcelku jedno jaká, vždy budou zneužiti.

 • Alena • 15. listopadu 2015

  dixi napsal

  Děkuji za článek, PPK to doplnil, není na škodu, občas si připomenout starší články. Dokud budou lidé spoléhat pouze na boha či náboženství, je vcelku jedno jaká, vždy budou zneužiti.

  zneužít lze i ateismus, a jinak, víra a přesvědčení není totožné se spoléháním

 • petr • 15. listopadu 2015

  Tady je to jasně řečeno: http://gloria.tv/media/ddwP12D1NdP

 • PPK • 15. listopadu 2015

  Alena napsal
  zneužít lze i ateismus

  jak? … to mne zajímá! :-)

 • chachar • 15. listopadu 2015

  „Kolem nás neexistuje žádná hmota jako taková. Veškerá hmota má původ a existuje pouze jako důsledek síly, která nutí subatomární částice kmitat a udržuje na okamžik tento nanejvýš chvilkový subatomický vesmír pohromadě. Za existenci této síly je odpovědné naše vědomí a inteligentní mysl. Naše mysl je matkou veškeré hmoty.“

  – Max Planck, nositel Nobelovy ceny za fyziku

  Pro mne je to jasné :-) … Otroctví materialismu , ateismu , hlouposti , pověr atd. -pramení z nevědomosti ! Ta je „ovocem“ špatné kvality mysli , citů , vědomí … Následuje špatná karma , špatný život , špatná společnost , špatný svět !

  Jak povýšit kvalitu citů ? Třeba láskou k pomyslnému Bohu . Nebo buddhistickým mettá .

 • Alena • 15. listopadu 2015

  PPK napsal
  jak? … to mne zajímá!

  v dobách socialismu byl ateismus přirozenou součástí marxleninské ideologie. Její představitelé- komunisté zaujímali výsadní pozice ve společenské hierarchii . Lze tedy hovořit o zneužití ateismu pro osobní prospěch

 • bmw525i • 15. listopadu 2015

  Ztrávil jsem málem hodinu přelouskáním celého článku a diskusních příspěvků s jediným závěrem:

  Vážené dámy a pánové, vaše starosti a Rotshildovo peníze bych chtěl mít.

  Přejí všem hezký příští týden.

 • PPK • 15. listopadu 2015

  Alena napsal
  v dobách socialismu byl ateismus přirozenou součástí marxleninské ideologie. Její představitelé- komunisté zaujímali výsadní pozice ve společenské hierarchii . Lze tedy hovořit o zneužití ateismu pro osobní prospěch

  Paní Aleno, sorry. Nejen, že zkreslujete a generalizujete dějiny, ale také se i mýlíte v tom, že poněkud dětsky směšujete pojmy, které spolu kauzálně vůbec nesouvisí.

  Jinými slovy: Ateismus může být světonázor bez další nutné činnosti a zneužití moci je činnost bez nutnosti jakéhokoliv světonázoru. Ergo, za určitých okolností stejné činy může udělat marxista (má rád marxismus), muslim (má rád Alláha), katolík (má rád Ježíše), vegetarián (má rád zeleninu), mzdový účetní (má rád čísla) a dokonce i ateista (jsou mu záliby všech předchozích naprosto lhostejné).

  Každý má jiný světonázor a klidně by se všichni za určitých okolností mohli dokonce i stát vrahy. A víte kdy? Tehdy, pokud by se právě k tomu činu ROZHODLI. Vysvětlil jsem to už dost jasně?

 • Sasin • 15. listopadu 2015

  Dementní důchodci vychovaní z příspěvků a valorizací začínají být velkým problémem této společnosti. Podlehli ideologii, že si něco zaslouží, papaláši i stávkové výbory včetně aktivistů nigdy na ně nezapomínají, berou si je za vzor a štít aby mohli dostávat stále víc, včetně štrůdlu sestřiček hasičů a mnoho dalších nákladových položek. A gdyž chce být důchodce aktivní a začne datlovat důrazně do klávesnice, vypadne z něj oplzlá hláška, kterou blekotají všichni pomatenci Aláha. A to střelí do dadpisu. Ostatní důchodci si toho ani nevšimli ve svém zápase o zvuk své dunivé nádoby a ladí odpovědi v řádcích za sebou a prokládají to adresami na www. Prostě to stihli a ve volbách zase zvolí své debily. Je to s váma stále horší vážení než byste si mysleli. Ale né pro papaláše. Ti vás mají tam gde chtějí abyste byli. Zalezlí v krabičkách vod sirek. Bez podílu na půdě a bez možnosti požadovat po rozpočtu přímo to, co je potřeba natož jim tam rovnou třísknout do stolů s chlebíčkama. I důchody máte vysoké jen tak, co jste si legálně a zaúčtovatelně mohli vod druhejch přivlastnit a podanit. Stručně řečeno. zloději v límečkách mají víc a vy jak jste naučení budete do omrzení vykládat vrabcům, že si to zasloužili. A proto tady máme ten humus. A to je vážení humus pár exceláns. No až se zase něgde bude psát o dědictví předků, na vás si dcyky pozůstalí vzpomenou. A nemyslete si, že to bude v dobrém. Možná si nevybaví vaše voňavé papuče, a líbezné úpěnlivé vzdechy, ale to, že jste jim nechali prd si pamatovat budou.

  Prý to tak má být. Obyčejní lidé si mají předávat bajky o moudrosti svých předků a jelitní vymletá jelita si předávají jejich majetky, které skrzevá jejich debilní názory vytekly do jejich kapes. Muheeeeeee

 • Sasin • 15. listopadu 2015

  A obyčejní lidi se budou dál rodit s holou prdelí se stále větším dluhem. A jelitní kryplové, na které jejich kukaččí rodiče nigdy nezapomenou, kteří jim přenechají hlavně ukradené podíly, zvekslované akcie, podvodná aktiva a nactiutrhačné úroky aby se mohli přistěhovat do nějakého postaveného bytu, města nebo státu a třeba si lehnout v palamentní kantýně do lavice a vychrupovat si za apanáž, kterou si samozřejmě uzákoní samovolně. Jeden učitel vo tom učí, druhej vo tom píše, třetí to potvrzuje a všichni jsou kabrňáci. Nejpotřebnější na světě. Muheeeeeee

 • Nerevar • 16. listopadu 2015

  heuser napsal
  byl jsem pěkný gauner

  Ale no tak …

 • Alena • 16. listopadu 2015

  PPK napsal
  Paní Aleno, sorry. Nejen, že zkreslujete a generalizujete dějiny, ale také se i mýlíte v tom, že poněkud dětsky směšujete pojmy, které spolu kauzálně vůbec nesouvisí.

  Jinými slovy: Ateismus může být světonázor bez další nutné činnosti a zneužití moci je činnost bez nutnosti jakéhokoliv světonázoru. Ergo, za určitých okolností stejné činy může udělat marxista (má rád marxismus), muslim (má rád Alláha), katolík (má rád Ježíše), vegetarián (má rád zeleninu), mzdový účetní (má rád čísla) a dokonce i ateista (jsou mu záliby všech předchozích naprosto lhostejné).

  Každý má jiný světonázor a klidně by se všichni za určitých okolností mohli dokonce i stát vrahy. A víte kdy? Tehdy, pokud by se právě k tomu činu ROZHODLI. Vysvětlil jsem to už dost jasně?

  jak zkresluji a generalizuji dějiny? Ateismus je náboženství, zrovna tak jako ostatní. Klaní se hmotě a všemu hmatatelnému. Pokud je silnější mikroskop a vidí více, říkají tomu POKROK. Masu věřících může manipulovat jejich vůdce- kněží- masu ateistů pak může uchvátit ideologie- např.marxismus. Lhostejno, ve jménu čeho se mohou dopouštět strašných zvěrstvev- viz např. Pol-pot a Rudí Khmerové v Kambodži.

 • Alena • 16. listopadu 2015

  Sasin napsal

  Dementní důchodci vychovaní z příspěvků a valorizací začínají být velkým problémem této společnosti. Podlehli ideologii, že si něco zaslouží, papaláši i stávkové výbory včetně aktivistů nigdy na ně nezapomínají, berou si je za vzor a štít aby mohli dostávat stále víc, včetně štrůdlu sestřiček hasičů a mnoho dalších nákladových položek. A gdyž chce být důchodce aktivní a začne datlovat důrazně do klávesnice, vypadne z něj oplzlá hláška, kterou blekotají všichni pomatenci Aláha. A to střelí do dadpisu. Ostatní důchodci si toho ani nevšimli ve svém zápase o zvuk své dunivé nádoby a ladí odpovědi v řádcích za sebou a prokládají to adresami na http://www.Prostě to stihli a ve volbách zase zvolí své debily. Je to s váma stále horší vážení než byste si mysleli. Ale né pro papaláše. Ti vás mají tam gde chtějí abyste byli. Zalezlí v krabičkách vod sirek. Bez podílu na půdě a bez možnosti požadovat po rozpočtu přímo to, co je potřeba natož jim tam rovnou třísknout do stolů s chlebíčkama.I důchody máte vysoké jen tak, co jste si legálně a zaúčtovatelně mohli vod druhejch přivlastnit a podanit. Stručně řečeno. zloději v límečkách mají víc a vy jak jste naučení budete do omrzení vykládat vrabcům, že si to zasloužili. A proto tady máme ten humus. A to je vážení humus pár exceláns. No až se zase něgde bude psát o dědictví předků, na vás si dcyky pozůstalí vzpomenou. A nemyslete si, že to bude v dobrém. Možná si nevybaví vaše voňavé papuče, a líbezné úpěnlivé vzdechy, ale to, že jste jim nechali prd si pamatovat budou.

  Prý to tak má být. Obyčejní lidé si mají předávat bajky o moudrosti svých předků a jelitní vymletá jelita si předávají jejich majetky, které skrzevájejich debilní názory vytekly do jejich kapes. Muheeeeeee

  pane Sasin, vy zřejmě nejste důchodce jako já. My budem pracovat až do smrti. Ale jelikož už jsme starší a zkostnatělí, chtělo by to, pane Sasin, opustit tuto partičku důchodcovskou a navštívit weby naší nadějné mládeže. Tam je zapotřebí začít mluvit o restartu společnosti, nulovém začátku, vyvlastnění půdy státem, a nejenom půdy

 • Béda • 16. listopadu 2015

  Sasin,

  přečtěte si pozorně co stojí napsáno na některých hřbitovech: „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy.“ To platí jak o důchodcích (stařečcích), tak o nebožtících. To jsou jedny z mála spravedlností v lidském životě. Asi proto, že je (doposud) člověk nedokáže změnit.

 • Sio • 16. listopadu 2015

  heuser napsal
  Sio

  pane heusere,
  váš přístup je mi sympatický, hlavně tím, že se neváže na falešné vykladače, co jsou přesvědčeni, že mají patent na výklad víry. Jak jsem zmínil, jsem agnostik, a jako takový si umím představit božstvo i jiné, než Ježíše, a také si umím představit, že pravdu mají ateisté.
  Nejsem toho zastáncem proto, abych se zalíbil všem. Jsem prostě přesvědčen, že z racionálního hlediska je to nejpoctivější postoj. Žádná strana nemá natolik dobré argumenty, aby vyloučila názory té druhé. A proto, mějme to na paměti a ať věříme v cokoli, mějme ostatní za stejně hodnotné lidi, jako jsme my.
  To na druhé straně neznamená, že si tu musíme pouštět nekontrolovatelné množství cizinců, zvláště když víme, že mnozí z nich nás nenávidí a pohrdají námi.

 • Sio • 16. listopadu 2015

  Alena napsal
  Sio

  Paní Aleno, i tohle je definice. A z ní vyplývá několik závěrů. Pokud se bůh nedá pochopit ani poznat, není to rozhodně nejen stařeček, ale ani Duch svatý ani Otec a už vůbec ne Syn v lidské podobě. Kdo si osobuje právo to tvrdit?
  Ano, je to Vesmír, příroda, se souzněním s nimi, pokorou před nimi a snahou být s nimi v souladu nemám problém. Rovněž ctím přírodní zákony. V takového Boha nemá problém uvěřit ani většina ateistů.
  Pokud se nedá pochopit a poznat, pak Bible, přesto, že je v ní hodně dobrého, je dle vlastních pravidel neuvěřitelné rouhání a prolhaná kniha, protože se tváří, že může dávat lidem přikázání a pravidla od NĚČEHO (jak víme, že TO má nějaké ego, já?) co samotní její tvůrci nechápou a neznají. No a o vykladačích bible v rouchu raději ani nemluvím.
  Podle popisu, který jste dala, jsou blíže k bohu pohané, kteří uctívali přírodní síly, než dogmatici, kteří zapalují svíčky.

 • Béda • 16. listopadu 2015

  Tak to je bomba! http://www.hlavnespravy.sk/americke-tajne-sluzby-si-nasli-obetneho-baranka-za-teror-v-parizi-moze-snowden/708403

  „…informátor Edward Snowden mal zdiskreditovať tajné služby tak, že tieto stratili kontrolu nad IS. Povedal to zdroj z prostredia tajných služieb spravodajskému portálu Yahoo. Teroristi sa stiahli do šifrovanej siete, pri ktorej odhalení služby zlyhali. Ani francúzske, ani iné tajné služby teda nemohli mať ani najmenší dôkaz o hroziacom teroristickom útoku…“ Co z toho plyne? 1/ že americké tajné služby přiznávají, že měly pod kontrolou IS. 2/ že nejsou všemocné a přiznávají, že šifrované připojení jejich odposlechy nemají pod kontrolou.

 • Kvalitni Béda • 16. listopadu 2015

  http://medzicas.sk/kto-vlastne-podporuje-isis/

  http://medzicas.sk/moslimski-teroristi-nemaju-ziadne-zabrany-clanok-obsahuje-drasticke-zabery/ Na juhu Thajsku mimo pozornosti západnej verejnosti, ktorá necíti potrebu prekresľovať profily na facebooku thajskými vlajkami a nosiť plagáty s nápismi “Je Suis Thailande” masakrujú islamskí extrémisti budhistickú časť populácie s cieľom vytvoriť islamský štát, kde bude vládnuť “božský zákon” šaria.

  Za posledných desať rokov bolo moslimami v južnom Thajsku zabitých viac ako 6000 ľudí od policajtov a učiteľov až k mníchom a deťom, ale ťažko o tom nájdete čo len slovo v médiách hlavného prúdu. Moslimskí ozbrojenci naďalej bez prekážok pokračujú v zabíjaní a ohrozovaní nevinných občanov…

 • peter. • 16. listopadu 2015

  Béda napsal

  heuser

  předběžně uvažuji o budhismu, mormonství anebo islámu. Co byste mi doporučil?

  Nie najhorší výber Béda:
  http://www.nadhlad.com/sites/default/files/buddha_strata.jpg

 • Alena • 16. listopadu 2015

  Sio napsal
  Paní Aleno, i tohle je definice. A z ní vyplývá několik závěrů. Pokud se bůh nedá pochopit ani poznat, není to rozhodně nejen stařeček, ale ani Duch svatý ani Otec a už vůbec ne Syn v lidské podobě. Kdo si osobuje právo to tvrdit?
  Ano, je to Vesmír, příroda, se souzněním s nimi, pokorou před nimi a snahou být s nimi v souladu nemám problém. Rovněž ctím přírodní zákony. V takového Boha nemá problém uvěřit ani většina ateistů.
  Pokud se nedá pochopit a poznat, pak Bible, přesto, že je v ní hodně dobrého,je dle vlastních pravidel neuvěřitelné rouhání a prolhaná kniha, protože se tváří, že může dávat lidem přikázání a pravidla od NĚČEHO (jak víme, že TO má nějaké ego, já?) co samotní její tvůrci nechápou a neznají. No a o vykladačích bible v rouchu raději ani nemluvím.
  Podle popisu, který jste dala, jsou blíže k bohu pohané, kteří uctívali přírodní síly, než dogmatici, kteří zapalují svíčky.

  vzhledem k současným událostem stojí např.Vatikán stranou- lépe řečeno přizvukuje paní Merkel. Islamisté se budou dále nasunovat do Evropy a postupně dojde k sloučení Islámu a Křesťanství v jednu nauku- třeba za nějakých 5 generací
  Jedinou protiváhou Islámu pak bude staré Slovanství

 • Alena • 16. listopadu 2015

  jinak, pane Sio, přírodní zákony nejsou pouze v rovině hmoty, ale i tzv. neviditelného světa. Víra je intimní záležitost každého člověka, nelze ji spojovat s církvemi, nelze o ní mluvit. Mám osobně takové názory, že bych byla vyobcována ze všech církví, neboť bych narušila jejich věrouku

 • Béda • 16. listopadu 2015

  Mně je úplně jedno kdo jaké náboženství (bůžka, bůžky, skřítky vyznává pokud to je jeho nitěrná věc a neotrvuje s tím veřejně ostatní – nevnucuje jim svoji náboženskou virtuální modlu. A pokud není militantní. Nevadil by mi dnes ani islám, pokud by americký militantní křižák nevstoupil okovanou botou do jeho hájemství, nezačal jej obracet na své „hodnoty“ a nezradikalizoval jej.

 • Sio • 16. listopadu 2015

  Alena napsal
  vzhledem k současným událostem stojí např.Vatikán stranou- lépe řečeno přizvukuje paní Merkel. Islamisté se budou dále nasunovat do Evropy a postupně dojde k sloučení Islámu a Křesťanství v jednu nauku- třeba za nějakých 5 generací
  Jedinou protiváhou Islámu pak bude staré Slovanství

  No, to je odvážná predikce. Navím, zda to tak bude nebo ne, ale je to kreativní ve smyslu, jak to mám rád. To je vaše vlastní?

 • Sio • 16. listopadu 2015

  Alena napsal

  jinak, pane Sio, přírodní zákony nejsou pouze v rovině hmoty, ale i tzv. neviditelného světa. Víra je intimní záležitost každého člověka, nelze ji spojovat s církvemi, nelze o ní mluvit. Mám osobně takové názory, že bych byla vyobcována ze všech církví, neboť bych narušila jejich věrouku

  Hned více námětů, s dovolením to rozdělím.
  1. Také v něco věřím, ale jak říkáte, je to intimní záležitost. Zjednodušeně řeknu – je to mezi mnou a vesmírem, nepotřebuji se s tím nějak dělit. Církve se mi nelíbí, i když je v nich hodně celkem fajn lidí. I to si odděluji.
  2. Co se týče neviditelného světa. Mám docela slušné (relativně) znalosti fyziky, elektrotechniky, elektroniky a informatiky, protože toto jsem vystudoval. Jednou z forem hmoty je vlnění je ve viditelných i neviditelných pásmech a oficiální věda je za hmotu přiznává. Definice hmoty omezující ji na viditelný svět je už více než sto let pasé. Podle mého názoru i informace má vlastnosti hmoty a při odvážnější hypotéze bych řekl, že hmota je jen formou informace – NEBO – hmota a informaci je v duálním vztahu.
  Církev fyziků by mě za to asi exkomunikovala, ale rád bych přesto slyšel argumenty, proč tomu tak není. Myslím, ýe vyvrátit by to dokázal jen brilantní mozek, pokud to vůbec jde.
  Plyne z toho zajímavý závěr týkající se základní otázky filosofie – Co je prvotní? Hmota nebo idea?
  Pokud je hmota formou informace nebo je od ní odvozena, tak mají pravdu idealisté, a idea je prvotní, protože idea = informace. Pokud je informace fomou hmoty pak mají pravdu materialisté.
  Ale teď pozor. Pokud je hmota s informací v rovnocenném duálním vztahu, nemá pravdu nikdo z nich. Zastánci takového názoru nemají název, pokud vím, označil bych je jako dualisty.

 • Alena • 16. listopadu 2015

  Sio napsal
  No, to je odvážná predikce. Navím, zda to tak bude nebo ne, ale je to kreativní ve smyslu, jak to mám rád. To je vaše vlastní?

  pozice Vatikánu- z jejich strany je zde viditelná snaha o revizi bible. Už několik desetiletí se o to snaží
  katolická církev je velmi kritizována katolickým byzantským patriarchátem- dle nich se odklání od křesťanské věrouky- viz
  http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936
  ( na jejich stránkách – ovoce Vatikánu po 50- ti letech)
  Taktéž pro patriarchu pravoslavné církve je postup papeže a Vatikánu nepřijatelný, viz např.
  http://leva-net.webnode.cz/news/patriarcha-ruske-pravoslavne-cirkve-odmitl-setkani-s-papezem/
  nehledě na kladné přijímání muslimů- k tomu se patriarcha taky vyjádřil velmi negativně

 • Alena • 16. listopadu 2015

  Sio napsal
  Hned více námětů, s dovolením to rozdělím.
  1. Také v něco věřím, ale jak říkáte, je to intimní záležitost. Zjednodušeně řeknu – je to mezi mnou a vesmírem, nepotřebuji se s tím nějak dělit. Církve se mi nelíbí, i když je v nich hodně celkem fajn lidí. I to si odděluji.
  2. Co se týče neviditelného světa. Mám docela slušné (relativně) znalosti fyziky, elektrotechniky, elektroniky a informatiky, protože toto jsem vystudoval. Jednou z forem hmoty je vlnění je ve viditelných i neviditelných pásmech a oficiální věda je za hmotu přiznává. Definice hmoty omezující ji na viditelný svět je už více než sto let pasé. Podle mého názoru i informace má vlastnosti hmoty a při odvážnější hypotéze bych řekl, že hmota je jen formou informace – NEBO – hmota a informaci je v duálním vztahu.
  Církev fyziků by mě za to asi exkomunikovala, ale rád bych přesto slyšel argumenty, proč tomu tak není. Myslím, ýe vyvrátit by to dokázal jen brilantní mozek, pokud to vůbec jde.
  Plyne z toho zajímavý závěr týkající se základní otázky filosofie – Co je prvotní? Hmota nebo idea?
  Pokud je hmota formou informace nebo je od ní odvozena, tak mají pravdu idealisté, a idea je prvotní, protože idea = informace. Pokud je informace fomou hmoty pak mají pravdu materialisté.
  Ale teď pozor. Pokud je hmota s informací v rovnocenném duálním vztahu, nemá pravdu nikdo z nich. Zastánci takového názoru nemají název, pokud vím, označil bych je jako dualisty.

  to Vám, pane Sio nemohu konkurovat. Přečtěte si něco od pana Nassima Harameina, má videa i stránku na facebooku a kvantovou fyzikou se zabývá velmi detailně
  http://energieupramene.blogspot.cz/2015/11/uz-nam-nebudou-poroucet.html
  zde jsou pouze naučná videa pro širokou veřejnost, pro Vás asi nedostačující
  Můj zcela laický názor- hmota a energie jedno jsou. Naše cítění a myšlení dává energii sílu a směr, následně se spojují stejnorodé energie v – “ egregory“ a zpětně na nás působí s ještě větší silou. Jsme tedy tvůrci, kteří dokáží změnit svůj život a své okolí a to jen silou myšlenek a svého cítění. Jednou se to bude učit na školách

 • Sasin • 16. listopadu 2015

  Béda
  Co se týká tělesných zbytků o tom není sporu. To jsem na mysli neměl. V tom podstatném, a o tom byl ten přídopotek, ve sporu jsme. To už totiž nejsme my. Že jste si všiml je dobře. Není to náhoda. Zvýraznil jsem ten rozpor dostatečně.

  My nejsme antičtí potomci, ani řečtí ani křesťanští. Domnívám se, že to stále valné většině zrekatolizovaných „ovčanů“ nedochází.

 • Sasin • 16. listopadu 2015

  Lenka

  Nadějná mládež, což já jistě nejsem, je potomstvo. Co má nablito v hlavách není moje vina. Vaše doporučení směřujte jim a lákejte je sem aby mohli nabrat z bezedné díže vaší moudrosti a odkazu předků. Můžete jim začít vysvětlovat proč je dobré, že nemají žádný podíl na neprodejné půdě a rozpočtu. Můžete je přesvědčit o tom, že posílat přímo své vlastní požadavky do všeobecného sečítání podoby rozpočtu je neslušné, že na to nemají v hlavách ten potřebně erudovaný odborný potenciál. Že musejí házet papírky do urny aby byl vytažen zajíc, který o nich bude velkopansky rozhodovat ve všem a gdyž je zle uteče nebo odletí do ciziny a žije tam z nakradeného majetku. Zkuste jim vysvětlit, že to s nimi myslíte dobře a proto z toho dědictví předků ve skutečnosti nebude nic. Muheeeeeee

 • peter. • 16. listopadu 2015

  Alena napsal
  Víra je intimní záležitost každého člověka, nelze ji spojovat s církvemi, nelze o ní mluvit.

  Alena:
  Svätá pravda.Pre mňa je nechutné,ak človek o ktorom nič neviem,verejne prezentuje svoju vieru a snaží sa oboznámiť čo najviac ľudí o tom,že práve tá jeho viera je jedine správna.Veľmi správne ste napísala,že viera je intímnou záležitosťou každého veriaceho človeka,bez ohľadu na konfesiu ktorú vyznáva.Preto ja ľudí,ktorí verejne propagujú tú svoju vieru(nech je akákoľvek) prirovnávam k určitému druhu exhibicionistov.Je to ako verejne vyhlasovať podrobnosti o svojom domácom sexuálnom živote.Ľudia vieru ako takú potrebujú.Uľahčuje im prekonávať aj tie najťažšie pohromy ktorými ich“obdaruje“život.
  V celkom inom svetle vidím konanie cirkví a ich hierarchov.Oni z viery urobili ideológiu podporujúcu všetko to,čo kritizujeme a čo nás utláča.Mnoho sa už popísalo o zločinoch RKC o jej prepojení na tie najreakčnejšie kruhy svetového kapitálu.Najnovší průser vo Vatikáne je dôkazom,že páni preláti sa neštítia spojiť ani s mafiou.Ich bohom sa stalo „zlaté teľa“ a som presvedčený,že ak by sa Ježiš vrátil na zem,tak títo vydriduchovia by ho nepustili ani do chrámu. Podobne sa správajú aj imámi podnecujúci moslimov k vraždeniu inovercov a aj niektorí rabíni ktorí učia židov,že iba oni sú Bohom vyvoleným národom nadradeným iným národom.Cirkvi a ich vodcovia vždy podporovali a podporujú tých,ktorí zdierajú väčšinu ľudstva.Ich vzťah k mocným tohoto sveta je symbiotický.Potrebujú sa navzájom.

 • Gatta • 16. listopadu 2015

  Re peter:
  Kněží jakéhokoliv náboženství, kteří jsou součástí světské moci jsou při uplatňiváví „víry“ přizpůsobiví.

  A Katolické křesťanství je obzvláště flexibilní učení. Sice má své pevné zásady, ale pokud by jejich vyžadování mělo ohrozit postavení církle ve společnosti a její vliv, tak veškeré svaté zásady doslova „jdou k čertu“. A to od sv. Pavla až do dnešních dnů.