Americký fašismus v zahraniční politice

Různí klauni se z různých stran snaží „vysvětlit“ bídu ve Venezuele falešnými příčinami. Prohlašují, že je tam bída proto, „že je tam socialismus“. Jiní zase „protože je tam socialismu málo“. Ve skutečnosti jedni i druzí obhajují skutečného viníka bídy – loupeživý americký imperialismus.