Daniel Häni


Základní příjem je jako vzduch pod křídly