Henno Schmidt


Základní příjem je jako vzduch pod křídly