Jaroslav Hroch a Jiří Jaroš Nickelli


Nehlasujme pro mediální konstrukt, ale pro realitu