Kateřina Šeborová


Dopady daňové reformy – 4. díl: Sečteno a podtrženo
Dopady daňové reformy – 3. díl: Změny v dani z přidané hodnoty
Dopady daňové reformy – 2. díl: Daň z příjmu a SZP
Dopady daňové reformy – 1. díl: Proklamované cíle a nástroje