Rossija 1


Dokument: Závěrečná část poselství prezidenta RF V. V. Putina Federálnímu shromáždění 2018
Mluvčí MZ RF Marija Zacharovová: Spojené státy porušily všechny normy mezinárodního práva
V. V. Putin: Máme všeho dost
Norsko: Juvenilní justice
Mariupol, Oděsa, Jugoslávie…