Zdeněk J. Oberreiter


Největší důvěře se v Evropě těší hasiči, nejmenší politici