Aaron Dykes


Bernake vyhrožuje ekonomickým kolapsem v případě, že bude FED podroben auditu