Alexandr Rodgers


O amerických plynových snech
Soudruh Si urážky neodpouští