Andrej Vaščík


Ľubomír Huďo – Občania štátov EÚ budú financovať straty bánk …