AV ČR


Akademie věd: Vládo, přehodnoť kontraproduktivní škrty!