Česká národní banka


ČNB se brání vůči nepodloženým a nepravdivým tvrzením