David Antoš


Česká online média o situaci v Egyptě informovala nedostatečně