didusin


Výhledy pro Ukrajinu, Rusko a Evropu? Samé ztráty…