Erich Fromm


Retro: Člověk – vlk, nebo ovce
Člověk – vlk, nebo ovce