Georg Friedrich Händel


Royal Choral Society: Sbor Aleluja z Händelova oratoria Mesiáš