Grigorij Ignatov


Zač je pařížský „majdan“?
Oficiálně: Rodčenkov, McLaren a WADA jsou prolhaní intrikáni