Ilja Novickij


Prohráli na frontách, ale nikoli na trhu …