Jack A. Smith


Tryzna za válku ve Vietnamu: Přepisování dějin v pentagonské režii