Jan Kristek


Budou zavírat za hrubky?
Jak to říct ještě jednodušeji?
Lidé jsou nestlačitelní
Je národ o biogenní komunikaci?
Retro: Konspirační pravda
Retro: Biologický odpad útočí
Chcete být spokojeni?
Cenzura genetických informací
Velblud dvouhrubý
Sex – věc neznámá
Zakažte matematiku!
Desatero pravičáka
Otázky
Retro: Lipany – prohrou k vítězství
Čemu slouží Římskokatolická církev?
Pochody čeho?
Společnost na kapačkách
Sexuální džihád – vlastní gól na 2. prioritě
Konspirační teorie č. 1
Poznal jsi lásku?
Ani multi, ani kulti, ale zrcadlení extrémů
Telegonie a jiné pohádky
Všichni pseudotantrici, začněte přemýšlet, co je to spojení
Zestárli jsme
Putin a Žižka
Dostatečně všeobecná teorie řízení: Cui bono?
Kolik Děbalcev potřebuje „církev“?
Jak proti válce? – Odhalit motiv!
Lež neuteče – má krátké nohy
Je čas na smeč?
Budou židé nosit žluté hákové kříže?
Kundí ráj trochu jinak
Americký rasismus
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 14. díl: Co by bylo třeba?
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 14. díl: Násilí vítězí?
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 13. díl: Co chtějí a co jim nedat
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 12. díl: Být jako oni či nebýt jako oni?
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 11. díl: Uražení hlavy a česti, náhrada škody
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 10. díl: Kolektivní práva a kolektivní vina
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 9. díl: Potrati
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 8. díl: Smrt trestu
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 7. díl: Báječný svět mužů
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 6. díl: Základní příjem a odvození práv
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 5. díl: Milování Velkého Bratra
Pravicové myšlení v KSČM
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 4. díl: Karel Macháček by se divil
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 3. díl: Nordická lest
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 2. díl: Deprivanti
Postmoderní nebo postkonzumní společnost?
Základy přirozeného práva a karmických zákonů – 1. díl: Přirozené právo
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 64: Co ještě nebylo ukradeno, musí být ukradeno právě teď!
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 63: Rozvod není rozluka
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 62: Teroristický útok na chrám sv. Víta
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 61: Polistopadová černá magie
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 60: Spory o katedrálu
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 59: Nová doba římská
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 58: „Ateistická“ padesátá léta
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 57: 2. světová křižácká válka
Antisexuální daň a pár úvah
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 56: Okupace, protektorát, biskup Gorazd
Ještě horší než GMO!
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 55: 1. republika
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 54: Blahoslavený chemický Čárlí
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 53: Zmatky 19. století
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 52: Revoluce 1848
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 51: Osvícení a obrození
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 50: Toleranční patent
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 49: Marie Terezie
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 48: Duch baroka
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 47: Rekatolizace
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 46: Doba temna
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 45: Kult Jana z Pomuku a páter Koniáš
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 44: Balbín
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 43: Protirenesance a jezuité
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 42: Boj proti renesanci, Kladivo na čarodějnice
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 41. díl: Komenský a Moravští bratři
Bylo nebylo II
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 40. díl: Jednota bratrská
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 39. díl: Realizace „Plánu tří třetin“
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 38. díl: Třicetiletá válka
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 37. díl: Pobělohorský teror
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 36. díl: Bílá Hora
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 35. díl: Názor proti diagnóze
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 34: Začátek třistaleté války
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 33. díl: Ferdinand Krvavý a 3. pražská defenestrace
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 32. díl: Předbělohorský teror katolické menšiny
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 31. díl: Rudolfův majestát a Pasovští v Praze
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 30. díl: Plíživá rekatolizace za Rudolfa II.
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 29. díl: Česká konfese a nástup protireformace
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 28. díl: Ozvěny reformace
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 27. díl: Počátky habsburské okupace
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 26. díl: Krátké shrnutí
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 25. díl: Boje kališníků a katolíků za vlády Jagellonců
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 24. díl: V čem spočívala síla Jiřího z Poděbrad?
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 23. díl: Řím vs. Jiří z Poděbrad
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 22. díl: Protihusitská křižácká tažení
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 21. díl: Čtyři pražské artikuly
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 20. díl: Husitská kultura a „Drang nach Osten“
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 19. díl: Husitství a pravoslaví
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 18. díl: Jan Hus
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 17. díl: Reformátoři a „učení“ kacíři
K čemu církev?
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 16. díl: Nejen o pozadí legendy o sv. Janu Nepomuckém
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 15. díl: Arcibiskupství pražské, chrám sv. Víta, Emauzy
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 14. díl: České země útočištěm „kacířů“
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 13. díl: Od Zlaté buly sicilské k „vymyšleným“ Habsburkům
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 12. díl: Vzestup hospodářské moci církve
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 11. díl: Olomoucké arcibiskupství, vyšehradská kapitula a křížová výprava
Velký Bratr
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 10. díl: Ozvěny církevního schizmatu
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 9. díl: Svatý Prokop, Sázavský klášter a zrádný Vintíř
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 8. díl: Dětmar, první kláštery a svatý Vojtěch
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 7. díl: Od Bořivojova útěku k Václavovým postřižinám
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 6. díl: Konec Velké Moravy a svatý Ivan
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 5. díl: Konstantin a Metoděj
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 4. díl: Počátky křesťanství
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 3. díl: Drang nach Osten u Wogastisburgu
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 2. díl: Slovanský védismus
Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – 1. díl: Homo stupidus
Manželství a párové vztahy vůbec III
Manželství a párové vztahy vůbec II
Manželství a párové vztahy vůbec
Svoboda nebo Svoboda?
Kdo vyhraje příští volby?
Tři nejnebezpečnější memy
Češi nejsou tak sekulární, jak se zdá
„Pánské magazíny“
Tři druhy sexuality
Nejstrašnější země pro muže aneb Manifest českých mužů
Konspirační pravda
Dějiny po Roswellu – poznámka po letech
Nejzlodějštější národ
Biologický odpad útočí
I Američané mají své Mydláře
V Praze šlo o Egypt
Další fašizace společnosti
Důchody jen asociálům?
Opencard – české 9/11
VV – obchod s dinosauřím masem
Co bude po volbách?
Kapitalismus = zadlužování
Dopis Kalouskovi
Sado-maso volby
Podraz tisíciletí, další 9/11 nebo boží mlýny?
Zvířata jsou si rovná, aneb jak si Kocáb naběhl
Potrefení homofobové…
Sex a politika
Matyáš Hurvínek?
Jiří z Poděbrad a jeho zázrak
Lipany – prohrou k vítězství
Kolik je u nás katolíků?
Jan Žižka a jeho „teror“
Husitské „bludy“
Husitské „barbarství“
Kdy začala druhá světová válka?
Král Antikrist
Z české historie: „Křesťanské“ hodnoty u nás?