Jaroslav Kotrman


Prohlášení Sdružení dárců krve k současnému politickému dění