Karel Kosík


Lumpenburžoazie a vyšší duchovní pravda