Kira Antinuk


Nucené řezání do genitálií v severní Americe: Feministická teorie a úvahy o ošetřovatelství