Ľ. Huďo


Ľ. Huďo – Februárové udalosti vo svete, rok 2012