Matthew Rothschild


Bush nemůže odcestovat do zahraničí, aniž by riskoval zatčení