Michail Chazin


Trump a finančníci
Michail Chazin: Úvahy o muslimském starostovi
Michail Chazin: Rozdíl mezi Mocí a Řízením na příkladu Davida Camerona
O odpovědnosti elit a o situaci v zemi
Svět na prahu nových časů – IV
Svět na prahu nových časů – III
Svět na prahu nových časů – II
Svět na prahu nových časů – I
O problémech “Západního” globálního projektu
Opakuje se MF Global?
Krátký systémový popis budoucích událostí
Úvahy o elitách