Michal Dieneš


Prečo je ponovembrový režim darebácky a zločinecký