Miloš Rejchrt


Otevřený dopis panu RNDr. Alexandru Vondrovi, ministru obrany České republiky