Miroslav Vyka


Svaz cestujících: Pane ministře, proč redukujete dálkové železniční spoje?