Nassim Nicholas Taleb


Intelektuál, a přesto idiot (k reakcím nejen na US volby)