Natasha Mozgavaya


Téměř 300 členů amerického Kongresu složilo slib „nerozborné“ oddanosti americko-izraelskému přátelství