naviny.by


Běloruští pozorovatelé zjistili nedostatky u voleb prezidenta ČR