Pantůček/Fuchs/Kohout


Pro pamětníky: Tetičko Ameriko