Pavel Kohout


Pavel Kohout: Valtr Komárek měl pravdu