Peer Steinbrück


Argumenty pro daň z globálních finančních transakcí