Petr Mach


Boj za svobodu a demokracii nikdy nekončí
Už je to tady – půjčujeme 26 miliard Řecku
Evropský parlament demokracii nenahradí