Petr Nutil


Neobjevený hoax, který do Čech teprve přijde