Petr Uhl


Aby můj odpor proti zvůli nešpinili lží