Radek Dvořák


Pro čtvrtinu mladých jsou senioři přítěží