Radio Vaticana


Modlete se za biskupy a kněze, aby byli pastýři a ne vlky