Rafael Fachrutdinov


Odpouštíme všem, kteří dluží Rusku